Dezynfekcja

Dezynfekcja (odkażanie) – niszczenie w środowisku zewnętrznym (a także na powierzchni ciała) wegetatywnych form drobnoustrojów, głównie drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterie, wirusy, roztocza, alergeny, zarodki pleśnii). Zabieg dezynfekcji wykonywany jest celu zapobieżenia zakażeniu.

Wyniki dezynfekcji nie zawsze jest identyczny ponieważ zależy od trzech czynników. Po pierwsze drobnoustroju ( gatunek, liczba i aktywność fizjologiczna). Po drugie od środka dezynfekcyjnego (właściwości chemiczne i fizyczne, stężenie, czas działania). W końcu trzeci czynnik to środowisko (temperatura, wilgotność, pH, obecność materii organicznej, poziom kationów Ca2+ i Mn2+ itp).

Im dłuższy jest czas działania i stężenie środka dezynfekcyjnego, tym większa liczba drobnoustrojów zostanie zniszczona. Ze względu na to, iż środki chemiczne zwykle nie działają w środowisku suchym, ważny jest również stopień ich wilgotności. Dlatego jest to szczególnie ważne w dezynfekcji powietrza.

Dezynfekcja – rodzaje

Zapobiegawcza (profilaktyczna) – wykonywana przede wszystkim, stale w określonych przedziałach czasowych

Bieżąca (ogniskowa) – w danym otoczeniu w określonej sytuacji np. wystąpienie choroby zakaźnej

Końcowa – na przykład po usunięciu osobników chorych, lub wygaśnięciu choroby

Cechy dobrego środka do dezynfekcji:

Dezynfekcja – metody

Metody nanoszenia środka dezynfekcyjnego to przede wszystkim oprysk, zamgławianie na zimno i na gorąco. Ponadto zadymianie, zanurzanie, posypywanie i polewanie.

Podsumowując sam proces dezynfekcji nie trwa długo. Nie jest groźny ani dla ludzi, ani dla zwierząt, ale ze względów bezpieczeństwa, którego zawsze przestrzegamy wskazany jest brak obecności istot żywych w pomieszczeniach od 60 do 90 minut od zakończonej dezynfekcji. 

Nasz rozwój w zakresie dezynfekcji zawdzięczamy konsultacjom prof. Stanisława Ignatowicza

Dezynfekcja


Opinie:

Facebook