Polityka prywatności – RODO Zgodnie z art.6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów kontaktowych. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Walendziuk, 05-230 Kobyłka, ul. Ejtnera 23/1. kontakt z Administratorem danych osobowych Piotr Walendziuk, tel 606 743 007 dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania, kontaktowania się z klientem/korespondowania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi. dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi .Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Opinie:

Facebook