Dezynsekcja

Zwalczamy wszelkie niechciane robactwo pasożytnicze, zarówno biegające jak i latające a nasza specjalność to tępienie pluskwy domowej. Ponadto koncentrujemy się na likwidacji szkodników gastronomicznych, magazynowych ale i sanitarnych. Likwdujemy także gniazda os i szerszeni. Używamy wyłącznie atestowanych, nowoczesnych ale i skutecznych środków biobójczych, dopuszczonych do stosowania na terenie Polski i UE i posiadających zezwolenie wydane przez Ministerstwo Zdrowia. Stosujemy zintegrowane metody zwalczania owadów polegające na inspekcji, identyfikacji szkodnika, monitoringu, zabiegach higienicznych i likwidacji szkodnika. Dezynsekcję realizujemy metodami: opryskiem chemicznym, zamgławianiem, żelowaniem, fumigacją (gazowaniem) oraz przy wykorzystaniu technologii All in Web. Dotatkowo tępienie pluskwy wykonujemy metodą termiczną. Gwarantujemy skuteczność zabiegów.


Dezynfekcja

Zajmujemy się profesjonalną dezynfekcją wszelkich pomieszczeń. Dezynfekcję wykonujemy prewencyjnie ale i interwencyjnie.  Posiadamy certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie odkażania po COVID a samo odkażanie prowadzimy przy użyciu wysokiej jakości środków wirusobójczych, które nie zawierają substancji rakotwórczych. Dezynfekcję wiruso i  bakteriobójczą a także likwidację mikroorganizmów prowadzimy przy użyciu generatorów ozonu, metodą oprysku chemicznego lub przy użyciu generatora mgły, który jest najbardziej skuteczną metodą dezynfekcji. Polega na zamgławieniu pomieszczenia zimną mgłą i równomiernej ekspozycji preparatu na wszystkich powierzchniach i przedmiotach. 


Dezodoryzacja

Zajmujemy się również kompleksową dezodoryzacją pomieszczeń . Zabieg ten ma na celu likwidację nieprzyjemnych zapachów. Proponujemy nowatorskie metody neutralizacji przykrych zapachów, ponieważ w wyniku reakcji chemicznych skutecznie likwidują one nie tylko wybrane związki, ale i wszystkie składniki bukietu zapachowego. 


Deratyzacja

W zakresie naszych usług jest również zwalczanie gryzoni. Obsługujemy domy, kamiennice, budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe, obiekty hotelowe i gastronomiczne. Deratyzację prowadzimy wg standardów HACCP wraz z pełną dokumentacją sanitarną. Opracowujemy program ochrony obiektu i zabezpieczamy go przed stratami związanymi z obecnością gryzoni. W ramach bezpłatnego, wstępnego audytu ocenimy istniejący system ochrony przed szkodnikami, przedstawiając jego mocne i słabe strony oraz zaproponujemy działania, ponieważ w przyszłości wpłyną one na poprawę jego funkcjonowania.

Dobrze funkcjonujące zabezpieczenie sanitarne firmy, zgodne z przepisami prawa i warunkami systemowymi to gwarancja sukcesu w prowadzonym biznesie.


  • Ze wszystkich przeprowadzonych zabiegów wystawiamy serwisowe protokoły sanitarne.
  • Zlecenie interwencyjne podejmujemy do 6 h od zgłoszenia a w przypadku stałej współpracy pozostajemy w gotowości 24/7.
  • Gwarantujemy niskie ceny i skuteczność naszych metod.

Opinie:

Facebook