Dezynsekcja

Zwalczamy wszelkie niechciane robactwo pasożytnicze a nasza specjalność to tępienie pluskwy domowej. Ponadto koncentrujemy się likwidacji szkodników gastronomicznych, magazynowych ale i sanitarnych. Używamy wyłącznie atestowanych, nowoczesnych ale i skutecznych środków biobójczych, dopuszczonych do stosowania na terenie Polski i UE i posiadających zezwolenie wydane przez Ministerstwo Zdrowia. Stosujemy zintegrowane metody zwalczania owadów polegające na inspekcji, identyfikacji szkodnika, monitoringu, zabiegach higienicznych i likwidacji szkodnika. Dezynsekcję realizujemy metodami: opryskiem chemicznym, zamgławianiem, żelowaniem, fumigacją (gazowaniem). Dotatkowo tępienie pluskwy wykonujemy metodą termiczną. Gwarantujemy skuteczność zabiegów.


Dezynfekcja

Zajmujemy się profesjonalną dezynfekcją wszelkich pomieszczeń. Dezynfekcję wykonujemy prewencyjnie ale i interwencyjnie.  Posiadamy certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie odkażania po COVID a samo odkażanie prowadzimy przy użyciu wysokiej jakości środków wirusobójczych, które nie zawierają substancji rakotwórczych. Dezynfekcję wiruso i  bakteriobójczą a także likwidację mikroorganizmów prowadzimy przy użyciu generatorów ozonu, metodą oprysku chemicznego lub przy użyciu generatora mgły, który jest najbardziej skuteczną metodą dezynfekcji. Polega na zamgławieniu pomieszczenia zimną mgłą i równomiernej ekspozycji preparatu na wszystkich powierzchniach i przedmiotach. 


Dezodoryzacja

Zajmujemy się również kompleksową dezodoryzacją pomieszczeń . Zabieg ten ma na celu likwidację nieprzyjemnych zapachów. Proponujemy nowatorskie metody neutralizacji przykrych zapachów, ponieważ w wyniku reakcji chemicznych skutecznie likwidują one nie tylko wybrane związki, ale i wszystkie składniki bukietu zapachowego. 


Deratyzacja

W zakresie naszych usług jest również zwalczanie gryzoni. Obsługujemy domy, kamiennice, budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe, obiekty hotelowe i gastronomiczne. Deratyzację prowadzimy wg standardów HACCP wraz z pełną dokumentacją sanitarną. Opracowujemy program ochrony obiektu i zabezpieczamy go przed stratami związanymi z obecnością gryzoni. W ramach bezpłatnego, wstępnego audytu ocenimy istniejący system ochrony przed szkodnikami, przedstawiając jego mocne i słabe strony oraz zaproponujemy działania, ponieważ w przyszłości wpłyną one na poprawę jego funkcjonowania.

Dobrze funkcjonujące zabezpieczenie sanitarne firmy, zgodne z przepisami prawa i warunkami systemowymi to gwarancja sukcesu w prowadzonym biznesie.


  • Ze wszystkich przeprowadzonych zabiegów wystawiamy serwisowe protokoły sanitarne.
  • Zlecenie interwencyjne podejmujemy do 6 h od zgłoszenia a w przypadku stałej współpracy pozostajemy w gotowości 24/7.
  • Gwarantujemy niskie ceny i skuteczność naszych metod.

Opinie:

Facebook