Wesz ludzka

Wesz ludzka to tak naprawdę aż trzy rodzaje wszy – te, które występują we włosach (na głowie), wszy łonowe i wszy odzieżowe. Wszy to krwiopijne pasożyty, które żerują na ciele człowieka i zwierząt. U ludzi wywołują chorobę zwaną wszawicą. Wsza głowowa ma wielkość 2-3 mm. Larwy wszy (gnidy) mają kolor białawo-brązowy, rozmiarem przypominają główkę szpilki. Samica składa zwykle od 6 do 8 jaj dziennie przez kolejne 20 dni. Dzięki substancji klejącej mocno przyczepiają się do skóry głowy. W ciągu 10 dni z jajeczek wylęga się larwa, która następnie przekształca się w dorosłego osobnika.

Wsza łonowa jest mniejsza w porównaniu z wszą głowową, a ponadto barwą odpowiada naturalnemu zabarwieniu skóry. Natomiast wsza odzieżowa, która jest nieco większa od wszy głowowej, przybiera najczęściej zabarwienie szare.

Powszechne przekonanie, że występowanie wszy związane jest z brudem albo ubóstwem lub brakiem przestrzegania podstawowych zasad higieny, spowodowało, że temat wszawicy jest w naszym kraju tematem tabu.

Po pierwsze fakty są takie, że wszawica od zawsze występuje na całym świecie. Problem dotyczy wszystkich kontynentów, stref klimatycznych i populacji. Po drugie rozprzestrzenianiu się zakażenia sprzyjają głównie duże skupiska ludzkie.

Wszy mogą przenosić wiele groźnych chorób zakaźnych. Przede wszystkim dur powrotny ale i tyfus plamisty lub dżuma.

Obecnie w Europie choroby te występują bardzo rzadko, ale mimo to, mogą stanowić istotny problem na terenach dotkniętych klęskami żywiołowymi i wojną.

Co ciekawe, nie trzeba przeglądać sierści naszych pupili, ponieważ wszy ludzkie nie bytują na zwierzętach domowych (pies, kot).


Opinie:

Facebook